For nye medarbejdere

Visioner i forhold til virksomhedskultur

 • At Fonden Mariehjemmenes væsentligste råstof er mennesker.
 •  At der skabes forudsætninger for gode relationer og tillid mellem ledelse, medarbejdere og beboere.
 •  At der skabes mulighed for videndeling og dermed læring og udvikling både i det enkelte hjem og i hele organisationen.
 •  At Fonden Mariehjemmene bliver ved at kunne rekruttere dygtige medarbejdere uanset køn, alder og etnicitet.
 •  At Fonden Mariehjemmene ønsker at have et attraktivt og synligt arbejdsmiljø, så ledelsen sammen med medarbejderne skaber gode rammer for udvikling.


Visioner i forhold til hjemmene

 • At de fysiske rammer afspejler beboernes ønsker om at have et hjem.
 • At Fonden både i forhold til nuværende og fremtidige hjem har en høj standard, så beboernes hjem afspejler deres behov.
 • At Fonden anerkender det enkelte Mariehjems særkende som en styrke, hvor forskelligheden både skal ses i forhold til den enkelte beboers behov og i forhold til de lokale samarbejdspartnere.
 • At hver enkelt Mariehjem er en selvstændig og levende organisation, hvor hjemmets iboende evner for selvorganisering skaber resultaterne i samarbejde med beboerne og samarbejdspartnere.
 • At Mariehjemmene skaber gode forudsætninger for beboernes indflydelse på hverdagslivet, så de er aktive medspillere og i centrum i forhold til hjemmenes kerneydelser.


Visioner i forhold til vækst

 • At Mariehjemmene både på det faglige og personlige plan løbende udvikler kundskaber til at kommunikere med beboerne, så den enkelte beboers ressourcer og deltagelse er i centrum.
 • At Mariehjemmene fortsætter med at arbejde for at højne kvalitet og dokumentation, og at virksomhedsplanerne anvendes som et aktivt redskab til at sikre serviceeftersyn og kurs for fremtiden.
 • At Fonden Mariehjemmene aktivt anvender de eksisterende Mariehjems ekspertise i udvikling af nye hjem.
 • At Fonden Mariehjemmene er forpligtet til at skabe ekspansion til gavn for organisationen og samfundet.
Plejehjemmet ida marie
Munke Mose Alle 4
5000 Odense C
genveje:
Kontakt Privatlivs- og cookie-deklaration
GDPR oplysningspligt
Log ind
links:

Selveje Danmark
Download et gratis program, der læser indholdet på hjemmesiden højt:
adgangforalle.dk
Plejehjemmet ida marie | Munke Mose Alle 4 | 5000 Odense C | Tlf.: 6612 4205